Lidová píseň 2022

V sobotu 19. března 2022 proběhne v Rokycanech v prostorách základní umělecké školy 30. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní. Soutěž je zároveň regionální postupovou přehlídkou Plzeňského kraje do zemského a národního finále soutěže Zpěváček – Děti a píseň (Praha 21. 5. 2022, Brno listopad/prosinec 2022).

Přihlásit se mohou děti se vztahem ke zpěvu a k lidovým písním. Do porot v jednotlivých kategoriích zasednou zkušení muzikanti a zpěváci.

Všechny děti přednesou povinnou píseň a capella předepsanou v jednotlivých kategoriích a jednu lidovou píseň dle vlastního výběru s doprovodem hudebního nástroje nebo kapely. Propozice soutěže a povinné písničky jsou k dispozici zde, v rokycanském domě dětí a mládeže nebo v základní umělecké škole.

Vyhlašovatelem a organizátorem je Klub tanečních souborů Rokytka, z. s., ve spolupráci se Základní uměleckou školou a Domem dětí a mládeže v Rokycanech, s podporou Ministerstva kultury ČR a města Rokycany.